Služby

Modré střechy

Modré střechy

 • Návrhy vhodného použití nových technologií
 • Opravy a rekonstrukce plochých střech bez nutnosti demontáže stávajícího souvrství
 • Opravy celé ploché střechy
 • Opravy dílčích ploch s vadami
Retenční střechy

Retenční střechy

 • Návrhy, dodávka a montáž systému retenčních střech
 • Kompletní skladby střešního pláště pro retenční střechu
 • Poskytnutí licencí pro návrhy a realizace retenčních střech
Zelené střechy

Zelené střechy

 • Návrhy, dodávka a montáž systému zelených střech
 • Návrhy, dodávka a montáž systému pohledových střech
 • Nové technologie zelených střech
 • Opravy plochých střech
 • Opravy dílčích ploch s vadami

Vybrané reference

zelená střecha s chodníčky

zelená střecha s chodníčky


     
Zelená střecha s odpočinkovou zónou

Zelená střecha s odpočinkovou zónou


   
Začínající vegetace

Začínající vegetace


   
Zelená střecha - sukulenty

Zelená střecha - sukulenty


  
Pohledová střecha

Pohledová střecha


 
Zelená střecha - luční kvítí

Zelená střecha - luční kvítí


  

Aktuality

Semináře ČKAIT na téma ploché střechy

Semináře ČKAIT na téma ploché střechy


Expertní kancelář RKNT uspořádá v prostorách firmy ROMEX s.r.o. v Adamově 2 semináře pod hlavičkou celoživotního vzdělávání ČKAIT. Protože se AVANZO zaměřuje na problematiku zelených a retenčních střech, dovoluje si Vás tímto také pozvat na zmíněné akce. 
Více o seminářích zjistíte přímo na stránkách RKNT. Již nyní Vám ale můžeme sdělit, že seminář pořádaný v září se bude věnovat rekonstrukcím a ten říjnový je zaměřený na retenci přívalových srážek.
Zelené střechy pro Brno

Zelené střechy pro Brno


   
Úspěch na veletrhu STŘECHY PRAHA 2019

Úspěch na veletrhu STŘECHY PRAHA 2019Veletrh STŘECHY PRAHA  2019 je za námi. 

Naše prezentace retenčních střech byla úspěšná a získala si zájem mezi návštěvníky jako novinka při řešení přívalových srážek. O tuto novinku projevili zájem jak projektanti, tak investoři a vyšší dodavatelé staveb, jakož i odborné realizační firmy. Byla dohodnuta řada odborných i osobních konzultací a možný rozvoj obchodních vztahů. Se zájmem se tato novinka setkala i obchodních firem.

Po odborné stránce velice úspěšně prezentoval tento výsledek vývojového řešení v rámci projektu "Partnerství znalostního transferu" ing. Lukáš Janda.

Případným zájemcům o tuto problematiku jsme samozřejmě k dispozici na mailovém i telefonickém kontaktu. Velmi rádi Vás informovat o podrobnostech.
Již v březnu v Belgii

Již v březnu v Belgii


Avanzo přednese na 6. Mezinárodní konference o stavebním a městském inženýrství v Belgii příspěvek na téma: Rekonstrukce plochých střech bez nutnosti kompletní demontáže. Cílem účasti je navázaní obchodní a vědecké spolupráce se zahraničními kolegy. 

 

Veletrh STŘECHY PRAHA 2019

Veletrh STŘECHY PRAHA 2019


Přijďte se za námi podívat na pražské výstaviště. Seznámíme Vás s novými technologiemi plochých střech. Najdete nás v hale 4, stánek 412. Těšíme se na Vás.
Zobrazit archiv aktualit

Retenční střechy

Retenční střecha

Retenční střecha


V současné době je jediným řešením pro zpomalení přívalových srážek na ploše ploché střechy vegetační (zelená) střecha, kde pořizovací cena vegetační střechy  je až o 90% vyšší než u retenční ploché střechy a navíc jsou kladeny vyšší statické požadavky na konstrukci.

V případě retenční střechy se jedná o systém s klasickým pořadím vrstev střešního pláště, kde klíčovým prvkem je retenční vtok. Funkce retenčního vtoku zajišťuje po kritickou dobu přívalových srážek regulovaný odtok vody do kanalizace. Retenční vtok je nastavitelný pro konkrétní odvodňovanou plochu ploché střechy.

Nutné množství zadržené vody má výšku vodního sloupce do 10 cm a nepřesáhne hodnoty zatížení sněhem. Z toho tedy vyplývá, že na střešní konstrukci nejsou kladeny vyšší statické požadavky  než u běžných střech. Dále je zřejmé, že hodnoty zatížení budou menší než u střech s vrstvou vegetace se stejným množstvím zadržované vody.

Navrhovaný retenční vtok, který je patrný z uvedeného obrázku znázorňující porovnání situace běžných a přívalových srážek.

Hlavní funkce řešení : 

zadržení přívalových srážek pro zmírnění negativních vlivů na zahlcení kanalizační soustavy

 

 Výhody retenční střechy:

•  Rychlejší realizace a snadnější údržba a tím i výrazné snížení nákladů 
     na pořízení a údržbu

• Určení libovolné hodnoty a doby přípustného odtoku na základě
     vyjádření dotčených orgánů a únosnosti retenční střechy

• Hydroizolace je snadno přístupná a z toho vyplývá, že případná oprava 
    vad  poruch je jednodušší nežli u zakryté hydroizolace vegetačních střech

 • Menší statické nároky na nosnost střešní konstrukce než u vegetačních střech

Zelené střechy

Zelená střecha

Zelená střechaZelená střecha

Typy zelených střech
Extenzivní střešní zeleň se skládá ze střešních konstrukcí, které mají únosnost 60–300 kg/m2. Malá únosnost podmiňuje zeleň a rostliny rozšiřující se do plochy jako jsou trvalky, skalničky a suché rostliny, které snesou extrémní podmínky střídání tepla, sucha a mrazu. Podrobněji se extenzivně střechy dělí podle tloušťky substrátu. Pro mechy a koberce trávy je nutná tloušťka substrátu 3–6 cm. Skalničky a osázena tráva potřebuje substrát 6–15 cm hrubý a plazivé rostliny 15–20 cm. Jednou ze skalniček, která se používá, je například netřesk střešní.

Intenzivní střešní zeleň se provádí na konstrukcích, které mají únosnost až 1000 kg/m2, takže je možné použít zeminu v tloušťce 1 až 1,3 m, která je vhodná pro vytvoření zahrady, s použitím květin, keřů a nízkých stromů. Taková konstrukce střech umožňuje uplatnit nadzemní nebo podpovrchové zavlažování.

 

 Rozdělení střech podle sklonu střešní roviny:

 Ploché střechy se sklonem do 5° jsou náchylné na poškození. Zatravnění jí poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a prodlužuje její životnost. Zastřešení je vystaveno silným výkyvům vlhkosti, a tím vzniká nebezpečí, že půda bude trpět nedostatkem kyslíku. Aby se zabránilo vysychání neopomenout drenážní vrstvu pro odvod vody. Obvyklá konstrukce takovéto střechy se skládá ze střešního pláště, ochranné vrstvy, drenážní vrstvy, filtrační vrstvy, substrátu a vegetace. Pro obytné domy, stavby pro sociální účely, továrny a skladovací haly jsou tyto střechy příliš drahé.

 

Zelená retenční střecha

- Jednoduchý systém a jednoduchá realizace

-  Zelená střecha zadržuje dešťovou vodu a spolu s rostlinami vrací část této vody do atmosféry odpařováním a  transpirací (evapotranspirací)

- Přívalový déšť, který opouští střechu, je zpožděn a zároveň snížen jeho objem

- Voda z přívalových srážek, která odchází ze zelené střechy, je čistší než odtok z konvenční střechy

- Zadržení a zpoždění odtoku snižuje napětí na infrastruktuře a kanálech pro dešťovou vodu

- Úspory nákladů z decentralizování opatření ke zmírnění dešťové vody snižují potřebu rozšíření nebo obnovy související infrastruktury

- V létě zelená střecha chrání budovu před přímým slunečním zářením

- V zimě zelená střecha minimalizuje tepelné ztráty díky dodatečné izolaci na střeše

- Úspora energie znamená méně emisí skleníkových plynů

Modré střechy

Modrá střecha

Modrá střecha


Modrá střecha

Na hydroizolační vrstvu u střech s klasickým pořadím vrstev, resp. na tepelně izolační vrstvu u střech s opačným pořadím vrstev se položí separační a zároveň dilatační vrstva (tkanina, fólie, profilovaná fólie, případně z kombinace uvedených materiálů) . Na ni se pak provede podsyp.

Násyp z kačírku má jen funkci ochrannou, chrání pod ním ležící střešní plášť před účinky slunečního záření a sáním větru. Vrstva kačírku je zároveň dost těžká a střešní konstrukce na ni musí být správně dimenzována. Kamenivo nesmí obsahovat vysoký podíl jemných částic, aby se nezanášely vtoky a vždy by mělo být prané s oblými hranami, aby nedošlo k poškození hydroizolace. Jednou za čas je nutné kačírek vyčistit od nánosů bahna a zeleně.

Výhody:

- jednoduché a rychlé provádění,

- jednoduché vytvoření vodorovné roviny (na vyspádované hydroizolaci se provede násyp v proměnné       tloušťce),

- malá závislost na klimatických podmínkách při provádění,

- snadná kontrola a čištění střešních vtoků,

- snadné provádění oprav,

- nízké pořizovací náklady.

 

Nevýhody:

- detaily musí být řešeny tak, aby se zabránilo pohybu podsypu,

- možnost nerovnoměrného sedání násypu a tím i porušení rovinnosti dlažby,
- u podsypu z písku dochází k jeho vyplavování.

 

Modrá retenční střecha

- Střecha je navržena tak, aby ukládala dešťovou vodu a může tak v závislosti na konstrukci poskytnout řadu výhod

- Dočasné ukládání srážek pro zmírnění dopadů odtoku do stokové sítě 

- Využití pro rekreaci nejen v kombinaci se zelenými střechami

- Lze kombinovat s otevřenými vodními plochami

- Vhodné také pro umístění pod dlažbu 

- Mohou tvořit odtokovou a podpůrnou vrstvu pro zelené střechy 

- Voda z přívalových srážek, která odchází ze zelené střechy, je čistší než odtok z konvenční střechy

Osvědčení a certifikáty

Osvědčení "retenční nástavec" vydané TZUS Brno duben 2019

Osvědčení "retenční nástavec" vydané TZUS Brno duben 2019

Spolehlivý dodavatel systémů odvodnění plochých střech

Spolehlivý dodavatel systémů odvodnění plochých střech

Rada pro zelené střechy, z.s. www.zelenstrecham.cz

Rada pro zelené střechy, z.s. www.zelenstrecham.cz

To jsou chytrá systémová řešení pro ploché střechy

To jsou chytrá systémová řešení pro ploché střechy

Kontakt

Kontaktní údaje
AVANZO a.s.
Sídlo: Brno, Barvičova 14/14, 602 00 Brno
Kancelář: Blanenská 9, 621 00 Brno
+420 541 226 325
info@avanzo.cz
aekcy2d
26244331
DIČCZ26244331

Archiv aktualit

1 2 

❮ Zpět na výpis aktualit
© 2024 AVANZO a.s. | Administrace

Tato stránka používá malé soubory ukládané ve vašem prohlížeči (tzv. cookies) pro zajištění všech funkcí a měření návštěvnosti.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat nebo cookies smazat.

Rozumím